icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Aktuelt
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.

Publisert: 02. desember 2019

Informasjon fra Veiledningsenteret i Follo

Den 9. oktober var det foreldremøte for foresatte på 10.trinn her på Nordbytun. Nedenfor har vi lagt ut presentasjon med informasjonen om videregående opplæring som Veiledningsenteret gikk igjennom denne kvelden. Klikk på linken nedenfor:  

Videregående opplæring.pdf 

Publisert: 25. oktober 2019

Regler for orden og atferd

Revidert reglement

Nordbytun ungdomsskole skal være mobilfri. Det innebærer at mobiltelefoner ikke skal brukes verken i timer eller friminutt. Det gir seg selv at en heller ikke skal bruke øretelefoner. Eventuelle unntak fra denne regelen må være avtalt med lærer i hvert enkelt tilfelle.

Publisert: 11. oktober 2019

Valgfag for 10.trinn skoleåret 2019/2020

Tiden er nå inne for å velge seg valgfag for kommende skoleår.

Fristen for å velge er satt til 1.juni. 

Publisert: 21. mai 2019

Valgfag for 9.trinn skoleåret 2019/2020

Nå er det tid for å ønske seg valgfag for neste skoleår.

Her finner du mer informasjon om valgfag for elever skal begynne på 9.trinn i august 2019.

Publisert: 21. mai 2019

Valg av fremmedspråk/ fordypning/ arbeidslivsfag og valgfag

Her finner du informasjon til elever og foresatte på sjuende trinn ang. valg for neste skoleår. Fristen er satt til 1.juni, men det åpnes for registrering allerede onsdag 15.mai.

Publisert: 15. mai 2019

Når er helsesykepleier til stede på skolen?

Gro Sævareid er helsesykepleier ved Nordbytun ungdomsskole

Helsesykepleier er tilgjengelig:

MANDAG: 08:30 – 11:00

TIRSDAG, ONSDAG og TORSDAG: 08:30 -15:00

 

Publisert: 17. august 2016
skole[1]

Åpne dager på videregående skole 2018/2019

Informasjon til elever og foresatte på 10.trinn

De videregående skolene holder åpne dager i tidsrommet november - januar og alle som ønsker å besøke skolene er velkomne til det.

Publisert: 27. november 2017
VDPH_Logo_stående_rgb

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Dagen skal markeres også i ÅS; både i Kulturhuset og her på Nordbytun ungdomsskole.

 

Publisert: 28. september 2018

YrkesNM og Utdanningstorg 2018

Yrkes-NM a+ Utdanningstorg arrangeres i år i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, på X-Meeting Point på Hellerudsletta tirsdag 23. - torsdag 25.oktober 2018.

Følg linken under for å lese siste nyhetsbrev fra arrangørene:

Nyhetsbrev YrkesNM.pdf

Publisert: 26. september 2018

Informasjon til foresatte på 10. trinn

I forbindelse med foreldremøtet for foresatte på 10.trinn som ble avholdt tirsdag 18.september legger vi her ut link til to presentasjoner som ble gjennomgått denne kvelden.

Klikk på linkene for å se mer:

Videregående opplæring i Follo del1.pdf

Videregående opplæring i Follo del2.pdf

 

 

Publisert: 19. september 2018

Ny løsning for kommunikasjon mellom skole og hjem - Transponder meldingsbok

Nordbytun går fra og med august 2018 over til Transponder meldingsbok

Publisert: 10. august 2018

Informasjon om retten til å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Det er ingen klageadgang ved undervegsvurdering (terminkarakterer)

Dette er en kortversjon av de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart. Bestemmelsene finner du i Forskrift til opplæringslova, kapittel 5.

Publisert: 11. juni 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018

Åpen skole - Ski vgs

Publisert: 09. januar 2018

Åpen skole - Ås vgs

Publisert: 10. januar 2018
Leksehjelp

Leksehjelp på Ås videregående skole sitt bibliotek

Vestby og Ås Røde Kors har i samarbeid med Ås videregående skole begynt å ha leksehjelp på Ås videregående skole sitt bibliotek på mandager 14:00-18:00.

Publisert: 27. oktober 2017
godt skolemiljø

Regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017

Praksiskurs i faget Utdanningsvalg

Alle elevene på 10. trinn får tilbud om å delta på praksiskurs i videregående skole.

Publisert: 19. september 2017