icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Reglement

Regler for orden og atferd

Revidert reglement 2020

11. oktober 2019

Nordbytun ungdomsskole skal være mobilfri. Det innebærer at mobiltelefoner ikke skal brukes verken i timer eller friminutt. Det gir seg selv at en heller ikke skal bruke øretelefoner. Eventuelle unntak fra denne regelen må være avtalt med lærer i hvert enkelt tilfelle.

IKT- reglement

Kommunalt reglement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås- skolen

23. juli 2018

Den 30.03.2016 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur reglement for IKT i Ås-skolen.

Informasjon om retten til å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Det er ingen klageadgang ved undervegsvurdering (terminkarakterer)

11. juni 2018

Dette er en kortversjon av de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart. Bestemmelsene finner du i Forskrift til opplæringslova, kapittel 5.

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

05. februar 2015

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Reglementet ble revidert 22.08.2018.