icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Valg av fremmedspråk/ fordypning/ arbeidslivsfag

Her finner du informasjon om hvilke språkfag elevene kan velge mellom (på alle trinn), samt mulige valgfag for elever på 8.trinn.

Valg av fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag

Engelsk er obligatorisk i norsk skole. I tillegg er det mulig å velge et ekstra fremmedspråk fra og med 8. trinn. Nordbytun ungdomsskole tilbyr følgende fremmedspråk: fransk, spansk og tysk.

Det er imidlertid frivillig med et ekstra fremmedspråk på ungdomsskolen. Dersom en syns språk er vanskelig eller ikke er motivert for å lære et nytt språk, kan en i stedet velge arbeidslivsfag eller fordypning i norsk.

Fremmedspråk eller ei

På studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole er det obligatorisk med et fremmedspråk nummer to, men det er mulig å søke studieforberedende selv om en ikke har et ekstra fremmedspråk på ungdomsskolen. Det er også mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å ta vegen om yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er det greit å vite om. Tidligere har enkelte nemlig levd i villfarelsen om at en må ha et ekstra fremmedspråk på ungdomsskolen. Det må en altså ikke.

Når det er sagt, er det viktig å understreke at språkkompetanse er en viktig ressurs, spesielt for oss som bor i Norge og som bruker et språk ikke så veldig mange utenfor landet vårt forstår. Det er ikke alltid det er tilstrekkelig eller tilfredsstillende med engelskkompetanse heller. Derfor ses det på som nyttig og oppleves som artig å berikende å ha kjennskap til flere språk. En må allikevel huske på at det å lære et nytt språk krever både arbeid, tid og tålmodighet.

Her kan du lese om fransk, spansk og tysk: https://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/sprakvalg/brosjyrer-og-hefter

Fordypning i norsk

Dersom en heller vil bruke tid og energi på å styrke norskkompetansen din, er det lurt å velge fordypning i norsk. Fordypning i norsk skal gi elevene mulighet til å utforske språk og tekster, og inspirere til praktisk og kreativ språkbruk i egne skriftlige og muntlige tekster. Tekster i forskjellige medier skal være utgangspunkt for arbeid i faget. Fordypningen skal legge til rette for utforskende læringsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes egne interesser, og skal fremme innsikt i og kritisk vurdering av hvordan teknologi og digitale medier påvirker språk og tekst. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav til digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon.

Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag skal bidra til at eleven får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Slik bringer faget arbeidslivet inn i skolen, og bidrar til at elevene kan få kjennskap til ulike yrker og yrkesfaglige utdanningsprogram. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og utplassering i lokale bedrifter og institusjoner. Opplæringen utfordrer eleven til å oppdage egne ressurser og tenke utradisjonelt, og gir dem mestringsopplevelser, arbeidslyst og mest av alt praktisk erfaring.

Hvordan velge?

Uansett om en ønsker å velge arbeidslivsfag, fordypning i norsk eller et nytt fremmedspråk, foregår valget digitalt via skolens administrative system, IST: as.no.ist.com/student der du logger deg på med Feide. Videre trykker du på «Valg» og derfra skal det være selvforklarende. Husk å sende inn valget («Lagre»). Så lenge status er åpen, skal det være mulig å endre valg. Godt valg!

 

VALGFAG PÅ 8. TRINN 2020-2021

Neste skoleår ønsker vi å tilby følgende valgfag på 8. trinn:

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis

 

Design og redesign

Kunst og håndtverk

Dette er et fag som både likner på og er forskjellig fra kunst og håndverk. Vi designer nye ting, og vi redesigner gamle ting til noe nytt. Vi jobber med mange ulike materialer, for eksempel tre, leire, garn, stoff, plast, gips og metall. Vi jobber både alene og i grupper. Oppgavene varierer fra år til år, og fra trinn til trinn. Her er noen eksempler på oppgaver vi har hatt tidligere år:

kubbspill til klassen, redesign av T-skjorter, lyslykter av hermetikkbokser, strikking og hekling for toving, redesign av ullgensere, makramé, Ugly Christmas Sweater, redesign av gamle stoler, kostyme av klær fra loppemarked, redesign av loppis-møbler, redesign av paller, collage, design av pepperkakehus, dekorasjoner til skolefest, redesign av smykker, design av masker

Før vi lager tingene, jobber vi alltid med ideer og planlegging. Vi tegner skisser og arbeidstegninger.

 

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse

Hvorfor velge fysisk aktivitet og helse som valgfag? Faget er for deg som ønsker en mer aktiv skolehverdag. Du bør like å drive med både lagidretter og individuelle idretter. Det er en fordel at du er i relativt god form eller har et ønske om å komme i bedre form. Er kroppsøving et fag du trives godt med, er fysisk aktivitet og helse et riktig valg fag for deg.

 

Natur, miljø og friluftsliv

Friluftsliv

Du må like å være ute og kunne kle deg etter vær og temperatur. Vi skal innom disse temaene:

 • Friluftsliv
 • Miljø
 • Naturkrefter
 • Truede arter
 • Rovdyr
 • Jaktsesong, forskrifter og fangsttider
 • Sporsøk
 • Ozonlaget
 • Løvtrær og bartrær
 • Skog og klima
 • Allemannsretten
 • Innmark og utmark

 

Vi lager også forskjellig mat på bålet. I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar eleven i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir naturopplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget legger til rette for at eleven får bruke sansene, får stimulere nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.

 

Sal og scene

sal og scene

Dette valgfaget handler om å skape og formidle. Det å skape vil her si å lage ei forestilling (med for eksempel sang, dans, musikk og drama), og formidlinga skjer ved å framføre for et publikum. Som regel er det de andre elevene på skolen, samt foresatte, som får gleden av å være publikum.

 

Teknologi i praksis

TIP er et praktisk fag, der vi prøver å la elevene jobbe mest mulig med oppgaver som de skal enten gjøre i gruppe eller individuelt. Eksempler på oppgaver som har vært gitt de tre siste åra:

-Elektronikk – her former vi plast, og bygger inn elektroniske komponenter i dette. Vi kan lage f.eks. vannsølvarsler eller stødighetsspill. Elevene lærer å lodde og lærer en del om strømkretser.

-Bruprosjekt – her bygger vi bruer av papirrør og splittbinders, etter en kravspesifikasjon. Elevene lærer om styrken i ulike konstruksjoner.

-Husprosjekt – elevene tegner et hus i målestokk 1:20, og skal bygge det i målestokk 1:10. De lærer om ulike krav til et hus, f.eks. avstand mellom stendere, konstruksjon av takstoler m.m.

- Katapult – elevene tegner og bygger en katapult. Vi modifiserer og bygger slik at katapulten skal være mest mulig presis og kaste lengst mulig.

- Lego Mindstorm NXT – Elevene får bygge roboter etter instruksjon og etter egne ideer. De får deretter prøve å programmere robotene til å gjøre ulike ting.

Det er viktig at de elevene som velger dette, er tålmodige, flinke til å jobbe selvstendig og til å følge instruksjoner. Hvert prosjekt går over en periode på 4-7 uker.

teknologi i praksis

 

Generell informasjon

Elevene får karakter i valgfag. Faget er avsluttende hvert år, med mindre en har samme valgfaget i to eller tre år. At faget er avsluttende betyr at en får standpunktkarakter. Valgfag teller samlet sett som ett fag når det regnes ut poeng ved opptak til videregående skole. Dersom en har to ulike valgfag i løpet av ungdomsskolen, teller hvert valgfag 50 %. Har en tre ulike valgfag, teller hvert fag 1/3. To av valgfaga er det mulig å ha i tre år: Design & redesign og fysisk aktivitet & helse. Ved samme valgfag i tre år er det karakteren til 2. termin på 10. trinn som blir tellende for opptak til videregående skole.

Hvordan velge?

Valget foregår digitalt via skolens administrative system, IST: as.no.ist.com/student der du logger deg på med Feide. Videre trykker du på «Valg» og derfra skal det være selvforklarende. Husk å sende inn valget («Lagre»). Så lenge status er åpen, skal det være mulig å endre valg. Godt valg!