icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Aktuelt

Valgfag for 10.trinn skoleåret 2019/2020

Tiden er nå inne for å velge seg valgfag for kommende skoleår.

Fristen for å velge er satt til 1.juni. 

VALGFAG PÅ 10. TRINN 2019-2020
- Design og redesign
- Forskning i praksis
- Fysisk aktivitet og helse
- Produksjon av varer og tjenester
- Sal og scene


DESIGN OG REDESIGN
Dette er et fag som både likner på og er forskjellig fra kunst og håndverk. Vi designer nye ting, og vi redesigner gamle ting til noe nytt. Vi jobber med mange ulike materialer, for eksempel tre, leire, garn, stoff, plast, gips og metall. Vi jobber både alene og i grupper. Oppgavene varierer fra år til år, og fra trinn til trinn. Her er noen eksempler på oppgaver vi har hatt tidligere år: kubbspill til klassen, redesign av T-skjorter, lyslykter av hermetikkbokser, strikking og hekling for toving, redesign av ullgensere, makramé, Ugly Christmas Sweater, redesign av gamle stoler, kostyme av klær fra loppemarked, redesign av loppis-møbler, redesign av paller, collage, design av pepperkakehus, dekorasjoner til skolefest, redesign av smykker, design av masker.


Før vi lager tingene, jobber vi alltid med ideer og planlegging. Vi tegner skisser og arbeidstegninger.


FORSKNING I PRAKSIS
Valgfaget skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Faget er tverrfaglig og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen. Forskning handler om å utvikle ny kunnskap og innsikt og kan også danne grunnlag for egne meninger og kritisk tenkning. Opplæringen skal bidra til at elevene får erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter.


Elevene blir utfordret til å undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, språk, religion, spill/medier, idrett og friluftsliv eller kultur-, samfunns- og arbeidsliv. De skal finne problemstillinger de ønsker å undersøke, vurdere mulige forklaringer, planlegge og gjennomføre undersøkelser, bruke utstyr og teknikker for datainnsamling, bearbeide data, og vurdere og formidle resultatene. Elevene får erfare hvordan det å gi og få tilbakemeldinger underveis i en utforskende prosess fremmer kvaliteten på resultatene.


FYSISK AKTIVITET OG HELSE
Hvorfor velge fysisk aktivitet og helse som valgfag? Faget er for deg som ønsker en mer aktiv skolehverdag. Du bør like å drive med både lagidretter og individuelle idretter. Det er en fordel at du er i relativt god form eller har et ønske om å komme i bedre form. Er kroppsøving et fag du trives godt med, er fysisk aktivitet og helse et riktig valg fag for deg.

 

PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER
I dette valgfaget er det kantinedrift som er fokuset. Dere skal utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet/elevbedrift. Det handler blant annet om å planlegge hva som skal selges og hvor mye det skal koste, lage mat og selge til medelever, sette opp et enkelt budsjett og lage et regnskap.


SAL OG SCENE
Dette valgfaget handler om å skape og formidle. Det å skape vil her si å lage ei forestilling (med for eksempel sang, dans, musikk og drama), og formidlinga skjer ved å framføre for et publikum. Som regel er det de andre elevene på skolen, samt foresatte, som får gleden av å være publikum.

Generell informasjon
Elevene får karakter i valgfag. Faget er avsluttende hvert år, med mindre en har samme valgfaget i to eller tre år. At faget er avsluttende betyr at en får standpunktkarakter. Valgfag teller samlet sett som ett fag når det regnes ut poeng ved opptak til videregående skole. Dersom en har to ulike valgfag i løpet av ungdomsskolen, teller hvert valgfag 50 %. Har en tre ulike valgfag, teller hvert fag 1/3. To av valgfaga er det mulig å ha i tre år: Design & redesign og fysisk aktivitet & helse. Ved samme valgfag i tre år er det karakteren til 2. termin på 10. trinn som blir tellende for opptak til videregående skole.


Hvordan velge? Valget foregår digitalt via skolens administrative system, IST: as.no.ist.com/student (det er lenke til IST Elev fra toppmenyen inne på itslearning. Du logger deg på med Feide. Videre trykker du på «Valg» og derfra skal det være selvforklarende. Husk å sende inn valget («Lagre»). Så lenge status er åpen, skal det være mulig å endre valg. Du velger to fag fag (første- og andrevalg). Det er en forutsetning for å starte et valgfag at det er tilstrekkelig antall elever som velger faget. I noen fag er det begrensa antall. Dersom for mange elever ønsker ett og samme fag, vil fordeling skje ved loddtrekning. Valgmodulen er åpen mellom 15.5. og 1.6.2019. Godt valg!